Regulamin

REGULAMIN URODZIN W SALI ZABAW LALANDIA FUN PARK

1. Urodziny przez nas organizowane, odbywają się w Sali Zabaw „LaLandia” – Barwałd Górny 310,

2. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 576 279 209.

3. Rodzice lub opiekunowie solenizanta są obecni od rozpoczęcia do zakończenia zabawy i ponoszą odpowiedzialność za wszystkie zaproszone dzieci pozostawione pod ich opieką oraz ewentualne szkody.

4. W przypadkach losowych istnieje możliwość przesunięcia imprezy na inny termin.

5. Imprezy nie mają charakteru imprezy zamkniętej (lokal pozostaje otwarty dla gości indywidualnych).

6. Organizatorzy urodzin przychodzą nie wcześniej niż 15 min przed rozpoczęciem przyjęcia urodzinowego.

7. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w salce urodzinowej.

8. Właściciel zezwala na dostarczenie własnego tortu.

9. Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych.

10. Salki urodzinowe należy opuszczać punktualnie.

11. Istnieje możliwość przedłużenia przyjęcia za dodatkową opłatą wg cennika.

12. Od rodziców solenizanta oraz rodziców zaproszonych dorosłych gości nie pobiera się opłaty wejściowej.

13. Wszelkie inne sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga obsługa pracująca w danym dniu.

14. Ponadto osoby przebywające w Sali Zabaw zobowiązane są do przestrzegania jej regulaminu.

15. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie fotografii lub nagrań wideo z imprezy do celów marketingowych sali zabaw (strona internetowa sali zabaw, ulotki).